Existeixen infinitat de formes de fer un pla a un mateix subjecte.

SAIG t’ofereixen la possibilitat de realitzar-lo amb les millors condicions tècniques perquè
el resultat respongui a la millor qualitat possible.

Si necessites una grua o un cap robotitzat, si necessites els operadors de càmera
per a aquests suports, si necessites una Hi-Lo, també conegudes com a “pessetes”,
un tràveling, dollys…, contacte amb nosaltres.

SAIG t’ofereix tots aquests recursos perquè el teu producte audiovisual s’enriqueixi
i et permeti millorar el resultat i la qualitat del teu projecte.

Serveis audiovisuals

Grues

Caps robotitzats

Dollys

Tràvelings

Hi-Lo

 

Descarrega’t el catàleg .pdf